#OPERA Operní pěvec, lyrický baryton, Ondřej Potůček (22) s rozhovorem pro PASQUIL nadšeně souhlasil už přede dvěma měsíci. Protože ale studuje v německém Lipsku, museli jsme setkání odložit až na prázdniny. Sešli jsme se v jedné z pražských kaváren, jejíž velký prostor okamžitě naplnil svým znělým hlasem. Přišel dobře naladěn (!) a setkání,...

#MUZIKÁL Když se řekne M U Z I K Á L - co vidíš? Co slyšíš? Co cítíš? Potkal jsem se se dvěma čerstvými absolventy JAMU oboru Muzikálové herectví Tamarou Dikyovou a Dušanem Krausem a nahlédl do světa hudebního divadla. Do světa, o kterém se už leccos napovídalo, leccos navymýšlelo a ze kterého současní činoherní ultras dostávají osypky....

#MACHO3 Závěr letošního ročníku festivalu Tance Praha byl důkazem, že je to festival nejen velký, ale festival evropský - dramaturgickou volbou, závěrečnou inscenací i prostorem.

#ALTERNA Vít Neznal & kol. uvedli na Jatkách78 obnovenou premiéru úspěšné inscenace Nesnesitelná tekutost bytí. Režisér v ní hledá otázky týkající se prchavosti života a věcí kolem nás. Navíc je celý tvar na české poměry celkem unikátní. Jevištěm se pro jedinou herečku stává obří skleněná krychle. Z ní navíc není úniku ven a diváci sedící na...

Soubor herců z Pražské konzervatoře se již delší dobu věnuje v Divadelním ateliéru ve Strašnicích neotřelým, provokativním a drsným textům. Tato díla reflektují témata lidského soužení, strádání, psychické nevyrovnanosti, existenciální krize atp. Přes Mayenburgovu hru Pes, noc a nůž, Ravenhillův Bazén bez vody - hořkou a drsně ironickou hru ze...