BABKA AND THE GREAT TRIP TO THE LITTLE BOOK

08.06.2019

english below ↓


Babka and the great trip to the little book je představením o babce, která chce vyprávět pohádku o sobě. Aby toho mohla docílit, musí se nejprve zbavit všudypřítomných dotěrných princů a princezen. Jediná herečka v roli Babky sehraje hodinkovou klaunskou férii, ve které si vystačí pouze s několika loutkami a rachotícím strojem, podivuhodnou knihou a svítící hůlkou, kterýmižto kouzelnými předměty rozehraje celý groteskně fantaskní svět.

Nutno vyzdvihnout hereččinu technickou zdatnost a samostatnost, díky které v několika momentech například operuje s více loutkami zároveň a činí tak s lehkostí a samozřejmostí. O něco méně lehkosti už je však v jejím hereckém projevu, ve kterém často převažují nepříjemně křečovité polohy a nadsazené pitvoření zahrnující prdící vtípky, z nichž je divákovi trapně (a myslím, že zvolený humor je příliš prvoplánový i pro dětského diváka, kterému je představení určeno především).

Litovala jsem, že právě Babčiny scénky tohoto typu zabíraly v inscenaci dvakrát více prostoru než tajuplné momenty pohádkového světa, jakými byla například hra s marionetami (výtvarně bravurní loutka zmenšené Babky s legračně se kývající hlavou na způsob umělohmotných kočiček ve výlohách vietnamských večerek) nebo půvabná stínohra na mořském dně. Na tyto situace došlo až téměř ke konci a obávám se, že dětský divák ztratí pozornost již mnohem dřív. Ale těžko posoudit, v Řetízku včera žádný nebyl. 


P.S. Na mé neklidné rozpoložení ve druhé polovině představení měla vliv také slečna, která vedle mě přibližně dvanáct minut bezostyšně nahlas škytala (!!). Apeluji na divácké vychování a doporučuji v takový okamžik opustit sál!Babka and the great trip to the little book is a performance about a granny who wants to tell a fairy tale about herself. In order to accomplish this she has to get rid of pesky pervasive princes and princesses. The sole actress playing Babka plays out an hour long clownish féerie with only a few puppets, a rattling machine, a wondrous book and a shining wand, using these magical object to animate an entire bizarrely fantastical world.

The actress must be commended for her technical prowess and independence, which, for example, allow her to move multiple puppets at the same time and to do so in a light and matter-of-fact fashion. Lacking in lightness however, is her acting, which is often dominated by uncomfortably rigid poses and hyperbolic mockery including fart jokes, which make the audience feel embarrassed (and I think that the choice of humor was rushed even for an audience of children, for whom the performance is primarily meant).

It's a shame that this kind of scenes took up twice as much time as mysterious moments from the fairytale world, such as a marionette play (artistically stunning puppet of a miniature Babka with an amusing bouncy head, akin to plastic cats in storefronts of vietnamese markets) or a charming shadow play on the sea floor. Regrettably, these situations only came at the end of the play, by which time I'm afraid the child audience will have stopped paying attention long ago. Although that is hard to judge as there wasn't any in Řetízek yesterday.


P.S. Part of the reason for my disgruntlement in the latter half of the show was a woman, who loudly and shamelessly hiccuped next to me for twelve minutes (!!). I would like to appeal to the viewers' good manners and recommend that you leave the auditorium in such situations.  

Eliška Raiterová


PŘEKLAD: František Nový