08.06.2019

Tvůrci a zároveň performeři Lukáš Bláha a Eva Stará rozehrávají lyrické dílo na pomezí nového cirkusu a fyzického divadla. Zkoumají vztahy mužského a ženského principu, které v průběhu inscenace Dó fungují spolu, proti sobě, ale v jednu chvíli dokonce i jako princip jediný. Základním prvkem inscenace se stává žonglování.

Počáteční mužské sólo se zabývá zkoumáním nových možností práce těla s patnácti malými bílými míčky. Performerův pohyb působí tak ladně a přirozeně, až má divák občas pocit, že jde o nahodilou improvizaci vedenou pouze intuitivně. Tato domněnka je mu ale vzápětí vyvrácena. Když se muž později k míčkům vrací, nalézá je přesně na pozicích, na kterých je potřebuje, aby pohyb byl i nadále tak propracovaný a plynulý.

Úvodní ticho občas narušované mužským intenzivním dechem přestává ve chvíli, kdy se na scéně za doprovodu asijsky laděné hudby s prvky techna a oblaku páry objevuje žena, partnerka a zároveň sokyně muže, který doteď prostoru dominoval.

Společné taneční party jsou několikrát přerušeny mluvenými vsuvkami na způsob dětských říkanek. Sice se neobjevují z ničeho nic, vychází vždy z určitého zacykleného pohybu, v rámci celku ale působí poněkud násilně a nepatřičně.

Kromě čistě žonglérských partů, ve kterých se vyskytuje zejména Lukáš Bláha, jsou součástí i více akrobatické prvky. I přes to, že jsou oba performeři pohybově nadaní, působí v nebezpečnějších figurách, například když muž stál na ženiných ramenou, velmi nejistě.

Ke konci se však žena náhle vytratí a po jejím odchodu se stane nejfatálnější změna. Hlavní prvek inscenace, malý bílý míček, je vyměněn za hnědý papír, se kterým performer opět rozehrává několik situací, které ale nepůsobí tak dobře jako předcházející hra s míčem. Nový materiál se tak stává jakousi náhražkou ženiny přítomnosti.

Oba performeři rozehrávají vizuálně velmi poutavou taneční podívanou, doplněnou občas o groteskní momenty. Jen mi chybí nějaká hlavní myšlenka, kterou by se autoři snažili divákovi předat. 

Laura Zemanová


FOTO: Kateřina Bláhová - Bliss