GLUTZ

14.06.2019

english below ↓


Na náměstí Jana Palacha, přímo na schodech před Rudolfinem, se k životu začaly probouzet sochy. S hudebně-loutkovým site-specific programem přijeli studenti z Royal Welsh College of Music and Drama z Walesu.

Nad schody se nachází jakási zavřená brána, za ní je palác postaršího hraběte Glutze. Brána je obklopena dvěma sloupy se sochami dvou sedících koček. Za bránou stojí další tři zahalené sochy. Na zemi pod schody vodí dvě herečky loutku holčičky Evy (manekýn), která je oblečena jako skejťák a sprejuje po plátně, na němž sedí.

Po chvíli se zde objevuje několik dalších herců, kteří přicházejí s loutkami holubů, vytvořených z různých druhů materiálů. Mezi nimi chodí ježibaba s křivým nosem a kolem sype zrní. Praha je přeci plná holubů a plná starších dam, které je rády krmí. Následně přichází i kouzelník v nadýchaných pruhovaných kalhotkách a jak jinak než s kloboukem. Dělá jednoduchá kouzla a snaží se ohromit publikum. Nakonec přibíhá slečna v černých šatech s černým slunečníkem a sděluje nám, že je naší průvodkyní po Praze. Během prohlídky je zakázáno nakupovat, fotit selfie, ptát se na hloupé dotazy a brát s sebou ošklivé děti. Ovšem spropitné pro průvodkyni je s nadšením vítáno. Upozorňuje nás, že Praha je svými sochami proslulá. První zastávka musí být samozřejmě Staroměstský orloj. Ale není to obyčejný orloj. Za prvé jsme se k němu nemuseli přesouvat až na Staroměstské náměstí (ano, vše se odehrává před Rudolfinem, slečna průvodkyně se s námi nechtěla vláčet po Praze) a za druhé v tomto orloji apoštolové ožívají a mluví se svým publikem. Důležité je zmínit živou kapelu, protože je to právě hudba, díky níž Glutzovy sochy ožívají, a to zjišťuje i dospívající Eva.

Nyní už se divák ocitá na místě, kde se probouzí sochy k životu a které s nadšením objevuje malá holčička projíždějící mezi sochami na skateboardu. Najdeme zde Mozarta, jenž je nařknut z působení v nějakém gangu - přeci jenom je to Wolf - gang... Dále se probouzí kocour - loutka sedící na jednom ze sloupů u brány, který se s holčičkou skamarádí, jednoruká baletka v nadživotní velikosti, cherubín - dvě sochy (loutky), jež byly zahaleny za bránou - nebo obrovský drak, u něhož se objeví pěvecký talent a vodí ho alespoň tři vodiči. Na základě toho se samozřejmě pořádá i talentová soutěž. Každá socha se chce předvést a diváci se stávají jakýmisi porotci (i když dostanou do ruky tabulky s předem stanovenými body).

No a kdo vyhrál? To už vám neřeknu. Možná budete mít štěstí, a až se budete procházet Prahou, některá socha vám to prozradí...Statues started coming to life at Jan Palach square, right on the steps of the Rudolfinum. This musical-puppeteering site-specific programme was brought by the students of Royal Welsh College of Music and Drama.

At the top of the steps is a closed gate and behind it stands the palace of an elderly count Glutz. The gate is flanked by two pillars adorned by statues of two sitting cats. Three more covered statues stand behind the gate. Under the steps, two actresses operate a puppet of a girl named Eva (mannequin),who is dressed as a skater and sprays on the canvas on which she sits.

After a while a few more actors appear, bringing puppets of pigeons made from various materials. A witch with a crooked nose walks among them and throws out seeds. After all, Prague is full of pigeons and old ladies who enjoy feeding them. Then a wizard comes, wearing fluffy striped panties and an obligatory hat. He performs simple spells and attempts to amaze the audience. Finally a lady dressed in a black dress and carrying a black parasol runs up and tells us that she will be our guide through Prague. It is prohibited to buy anything, take selfies, ask silly questions and bring ugly children to the tour. Tipping the guide, however, is welcome with enthusiasm. She warns us that Prague is famous for its statues. The first stop naturally has to be the Prague astronomical clock. But it isn't an ordinary astronomical clock. Firstly, we didn't have to go to the Old Town square to see it (yes, everything is taking place in front of the Rudolfinum, our guide couldn't be bothered to drag as through Prague) and secondly, on this clock the apostles come to life and talk to their audience. It is important to mention a live band as it is thanks to them that Glutz's statues come alive. The adolescent Eva realizes this as well.

Now the viewers find themselves in a place, where statues are brought to life and which is being enthusiastically explored by a little girl riding between the statues on her skateboard. We find Mozart, who is accused of being a gang member - after all, he is called Wolf-gang... After that awaken a cat, one of the puppets sitting on pillars at the gate, who becomes friends with the Eva, a larger-than-life one-handed ballet dancer, a cherubim - two of the concealed statues (puppets) behind the gate - and a gigantic dragon who demonstrates a talent for singing and who has to be operated by at least three manipulators. This naturally leads to a talent competition. Each statue wants to show off and in a way the viewers become judges (even though they are given tablets with pre-written scores).

And who won in the end? I won't tell. Maybe you'll get lucky and a statue will reveal it to you while you're walking through Prague...

Tereza Stejskalová


FOTO: Jakub Dutka

PŘEKLAD: František Nový