HLADIT UŠI

23.08.2020

Olomoucký soubor Ensemble Damian přivádí k životu barokní i soudobé opery. Jak sami o sobě členové píší, jejich cílem není historická rekonstrukce předloh, ale živé a srozumitelné umění pro recipienty 21. století. Jako stálí hosté festivalu tento rok přinášejí operu La Psiche italského barokního skladatele Carla Agostina Badia.

Jednoaktová opera volně tematizuje závěrečnou část příběhu o postavě Psýché, která je součástí dobrodružného románu Zlatý osel (Lucius Apelius, 2. stol. n. l.). Soubor přenáší místo děje na "pool party" se spoustou plastových a nafukovacích hraček, balonků, a dokonce i kosatek. Onu umělost podporují také elastické kostýmy odkazující zároveň ke karikovanosti a typizaci antických postav (např. Amor má nafukovací křidélka a dvojdílné zlaté "plavky").

Damian se inscenací vydává v duchu svého uměleckého směřování a na nádvoří hospitalu Kuks mísí barokní i současné prvky (v tomto případě pouze v podobě scénografie a kostýmů). Zpěváci se na barevné scéně s promítaným dnem bazénu a poté mraky v pozadí proměňují do Braunových soch, které ztělesňují různá herecká gesta. Jejich tváře se zmítají výraznými hříčkami rtů a očí. Kompletní oživení barokních teatrálních postav i atmosféry doplňuje zpěv mladých herců, kteří jím naplňují celý prostor a teplou letní noc. Tóny a melodie nástrojů i pěvců vynahrazují recipientům chybějící pohyb na scéně, dynamičnost a jasně postavené mizanscény.

Sochy před hospitálem poslouchají nebeské naříkání Psyché a jistě se vlní do rytmu.
Na jevišti totiž přivádějí k životu repliky těch Braunových, akorát v umělých vláknech.

Sarah Slavíčková


LA PSICHE (C. A. Badia)

Ensemble Damian


FOTO: Marianna Borecká