LA PETITE ALUMETTE

15.06.2019

english below ↓


Francúzsky divadelný spolok Association Teotihua predstavil na PQ Studio: Festivale loutkovú variáciu Dievčatka so zápalkami od Hansa Christiana Andersena. Imaginatívna scénická miniatúra pre jedného diváka je určená primárne publiku najmenších. So zameraním na cieľovú skupinu korešponduje najmä jej neobvyklá dĺžka.

Pavlačovému dvoru pražského Skautského institutu dominoval počas sobotňajšieho popoludnia tajomný kúzelnícky stan. Divák vstupuje do úzkej "predizby" o veľkosti menej ako pol metra. Tá je vybavená zaskleným priezerom do hracieho priestoru, slúchadlami a niekoľkými druhmi podnožiek pre detských divákov. Svetlo zhasína, slúchadlá sa rozozvučia roprávkou hudbou a drobná miestnôstka za priezorom odhaľuje pozorovateľovi svet hologramov, optických ilúzií a trikov. Na mesto sadá mrazivá noc a z rozsvietených okien sa ulicami rynie sálajúce teplo kozubov a veselá vrava. Niekto by k snehovému šanteniu možno potreboval sánky, osamelé dievčatko sa štipľavou fujavicou preháňa na zápalkovej krabičke. Noc postupuje, okna zhasínajú a zima prituhuje. Dievčatko poctí návšteva, avšak nie v podobe súcitnej pomoci. Ulicami ju ženú prízraky, jej vlastné zhmotnené túžby. Trochu jedla, strecha nad hlavou... Na mesto sadá ticho, dievčatko sa krčí v snehu a škrtá poslednou zápalkou...

Divadelná drobnôstka vďaka vydareným vizuálnym klamom nestráca na sugestivite, ani napriek svoj skratkovitosti. "Súkromé" stretnutie s dievčatkom medzi štyrmi očami poskytuje percipientovi istý pocit výnimočnosti. Po záverečnej smrti zase nastáva intímny moment reflexie zobrazenej skutočnosti čiste so sebou samým.French theatrical group Association Teotihua introduced a puppet version of The Little Match Girl by Hans Christian Andersen at PQ Studio: Festival. This imaginative scenic miniature for a single viewer is aimed primarily at the youngest audiences. With its chosen demographic also corresponds its unusual length.

On saturday afternoon, the courtyard of the Scout institute in Prague was dominated by a mysterious magician's tent. The viewer enters a narrow "antechamber" less than half a meter in size. It is equipped with a glass window looking onto the stage, headphones and some stools for child viewers. The lights go out, fairytale music starts playing in the headphones and the tiny room behind the window reveals a world of holograms, optical illusions and tricks to the observer. A freezing night descends on the city and the blazing heat of fireplaces radiating out of closed windows and sounds of merrymaking permeate the streets. Some people would need a sled for antics in the snow, but a lonely girl rides through the bitingly cold blizzard on a matchbox. The night progresses, windows darken and the cold gets worse. The girl gets a visit, but not in the form of compassionate help. She is chased through the streets by apparitions, manifestations of her own desires. A bit of food, a roof over her head... The city goes quiet, the girl crouches in the snow and strikes her last match...

Thanks to its well-made optical illusions this theatrical trifle doesn't lose any suggestivity, in spite of its shortness. The "private" meeting with the girl between four eyes lets the viewer feel exceptional. And after her ultimate death, there is an intimate moment of reflection upon the depicted reality with no-one but yourself.


Róbert Štefančík


PŘEKLAD: František Nový