LAND SKIN AND MEMORY

12.06.2019

english below ↓


Thajský divadelní soubor Lab5Soundwork + Natta přivezl do Divadla X10 svoji zvukovou instalaci Land Skin and Memory.

Instalace je uvedena slovy: "Chceme vám představit thajského dobrého ducha Nang Nak, ale představit ho především jako ženu, jako člověka. Nepřivezli jsme žádné herce, protože herci budete vy. Prosím."

Rozpačitým divákům je dána k dispozici velká krychle umístěná doprostřed prázdného prostoru. Jde o útvar z kovových rámů, z jehož horních hran visí až na zem mnoho průhledných plastových trubek o průměru zhruba jeden centimetr. Jsou pružné a poddajné. Dá se za ně různě tahat, dají se splétat vzájemně podél bočních stěn krychle, ale i uvnitř ní do uhlopříček, jak kdo chce.

V zadním plánu se na stěnu divadla promítá záznam thajské performance z roku 2018, kde několik performerů cosi předvádí se stejnými plastovými trubkami; jen ty jejich visí z provaziště a jsou mnohem delší, než naše. Skupina postupně z trubek splete gigantický posvátný strom.

Nevím, jak je to možné, ale mezinárodní publikum PQ2019, které se vrhlo do krychle i okolo ní a začalo si s trubkami hrát, po jistém čase a jistých pokusech spontánně a samovolně spletlo gigantický posvátný strom ne nepodobný tomu, který se posléze objevil i v projekci. Snad nás skutečně navštívil dobrý duch Nang Nak, který propojil dva momenty z různých míst a různých časů.

A protože instalace měla za cíl zkoumat právě paměť postavy Nang Nak z bangkokské performance, dá se jistě říct, že byla více než úspěšná. Škoda jen, že většina diváků si jen tak pět minut zatahala za trubky a odešla. Podstata a úspěch celého projektu se tak vyjevily jen těm, kteří zůstali až do konce.Thai theater troupe Lab5Soundwork + Natta brought their sound installation Land Skin and Memory to Divadlo X10.

Installation opens with the words : "We want to introduce a good thai spirit Nang Nak, but introduce it primarily as a woman, as a human. We didn't bring any actors because you will be the actors. Please."

Awkward viewers are presented with a cube placed in the middle of an empty space. It's made of metal frames with several transparent plastic tubes, roughly one centimeter in diameter, hanging from its upper edges to the ground. The tubes are flexible and supple. It's possible to pull on them and weave them into each other along the sides of the cube or through its center - however you choose.

A recording of a 2018 thai performance is being broadcast on the theater wall in the back plan, in which a group of performers presents something with the same plastic tubes, except theirs hang from the fly system and are much longer than the ones we have. Gradually the group weaves a sacred tree.

I don't know how it is possible that the international audience of PQ2019 which rushed over to the cube and started playing with the tubes eventually managed to spontaneously and of their own volition create a sacred tree not unlike the one which appeared in the projection soon afterwards. Perhaps we really were visited by the good spirit Nang Nak who connected two moments from different times and places.

And because the installation aimed to explore the memory of the character Nang Nak from the Bangkok performance, it can certainly be declared to be more than successful. It's a shame that most participants just pulled on tubes for five minutes and left. Thus the point and success of the whole project were only revealed to those who stayed until the end.

Martin Tilšar.


FOTO: Johana Kovářová

PŘEKLAD: František Nový