MEDIA CLOWN

14.06.2019

english below ↓


Inscenace Media Clown spojuje nejnovější technologie digitálních médií se zastaralými klaunskými postupy. Pojednává o klaunovi, který se následkem jistých komplikací ocitne uprostřed jakési digitální krajiny a následně se střetává se svojí modernější verzí.

Klasický neohrabaný příchod klauna, se spoustou rámusu - tak začíná celé představení. V ruce nese kufr, stoličku a stojan na noty a tímto začíná plejáda bláznivých výstupů. Při nich se doslova zamotá do oné stoličky, když se ji snaží rozložit, nebo se nejednou praští do stojanu, se kterým si nakonec "zatančí" sólo za písně That Old Black Magic.

Následně se rozhodne zahrát divákům na ukulele, ale zjišťuje, že zapomněl noty. Naštěstí mu je ale jedna hodná slečna donese. Obrovský tlustý štos papírů... Klaunovi se ne a ne podařit udržet noty na stojanu. Všechno mu padá a noty jsou všude. Přijde tedy s chytrým řešením. Rozdá jednotlivé stránky divákům a ti je budou držet nad hlavou. Problém vyřešen. Pořádně na ně ale nevidí. Listy tedy vybírá zpět, zmuchlá a všechno vzteky zahazuje.

Slečna se na scéně objevuje znovu. Nyní přítomnému nešikovi přináší iPad, ve kterém jsou veškeré noty nafocené. Tahle moderní věcička se na stojan krásně vejde, ale jak otočit list? Klaun nezkušeně obrací celý iPad, ale žádná další strana v dohledu. Konečně na to přijde. Naslinit prst a přejet po displeji. Najednou se celá obrazovka iPadu přenese na rozměrné průsvitné plátno v pozadí.

Zvědavý klaun se rozhodne prozkoumat prostor za tímto plátnem. A jak už bylo řečeno, ocitá se ve víru digitální krajiny. Ve světě moderní technologie, kde se tváří v tvář potká se svým digitálním já, které je ovšem promítáno na plátno. Společně zkoumají své možnosti, jejich přítomnost ve fyzickém a digitálním světě.

Představení jistě publikum velmi bavilo, i díky zábavné interakci mezi hercem a divákem. Ovšem paradoxně diváky dle reakcí mnohem více zajímala první část, kde vystupuje klaun se svými starými metodami a možná trochu předvídatelnými čísly. Je tak ale vidět, že stará klasika stále funguje a není k tomu potřeba žádných jiných vychytávek.Media Clown is a staging which combines the latest technology with old-fashioned clown routines. It follows a clown who, due to certain complications, comes to some kind of digital landscape and ends up meeting a modernized version of himself.

A typical clumsy entrance of the clown accompanied by enormous ruckus - this is how the performance starts. In his hands he carries a suitcase, a stool and a music stand and so begins a series of crazy antics . During these he literally weaves himself into the stool while trying to take it apart, or he bangs his head on the music stand multiple times and ends up "dancing" a solo to the song That Old Black Magic with it.

Afterwards he decides to play the ukulele for the audience but realizes he hadn't brought his sheet music. Thankfully a nice lady brings him some. A massive, thick stack of paper... Despite his best efforts the clown just can't keep the tablature on the stand. Everything keeps falling down and sheet music is everywhere. Eventually he thinks of a clever solution - he hands individual pages out to audience members who are supposed to hold them above their heads. Problem solved. Except he can't see them clearly. So he takes the sheets back, crumples them and throws them away in anger.

Once again, the lady appears on stage. Now she offers the clumsy clown an iPad with photos of all the tablature. This modern gadget fits perfectly on the stand, but how do you turn a page? The clown inexpertly turns the whole tablet, but the next page is nowhere to be seen. Then he finally figures it out. He wets his finger and swipes across the screen. Suddenly the screen of the iPad is transferred onto a transparent screen in the background.

The curious clown decides to explore the space behind the screen. And as I mentioned before, he ends up in the vortex of a digital landscape. In a world of modern technology where he meets face to face with his digital self, who is projected onto the screen. Together they explore their options, their presence in both the physical and the digital world.

The audience was certainly entertained by the show, in no small part due to the interaction between the actor and the viewer. Ironically, according to audience reaction, the viewers were far more interested in the first part, where the clown goes through his old-fashioned routine, even if it's slightly predictable. But it shows that old classics still work even without any extra contrivances.

Tereza Stejskalová


FOTO: Michal Hančovský

PŘEKLAD: František Nový