NITĚ, CO HERCE SVAZUJÍ

24.08.2020

Problematiku Nachlingerových loutek v kontextu jejich využití na jevišti myslím dostatečně nastínila Sára v prvním čísle. Jejich masivnost a způsob navázání nejde loutkohercům vstříc. Jako estetický objekt zavěšený v galerii naplňují svůj potenciál. Ale ve chvíli, kdy mají spolu s hercem vytvářet jevištní postavu, nefungují. I proto je hned na začátek nutné docenit odvahu Kolegia hraběte Šporka Jaroměř se před podobnou výzvu vůbec postavit.

Jarka Holasová je v oblasti amatérského loutkového divadla proslavená tím, že své žáky vede k pochopení loutkových principů. Matěj a Anežka Kubinovi dokáží i s tím malým spektrem možností vodění Nachlingerových loutek nacházet způsoby animace, které marionetám sednou. Omezenou mobilitu nohou dřevěného hraběte Šporka dokáží proměnit v hravou a vyargumentovanou interakci s divákem - šlechta se zkrátka nechává nosit. Ve chvíli, kdy si pro intrikána Natana Hirschla přichází smrtka, snad jediná dostatečně pohyblivá loutka, nelze o úrovni jejich loutkářského řemesla pochybovat. V tomto ohledu je inscenace Přání na nitkách maximálně profesionální. Při sledování obtíží, které loutky hercům způsobují, se jen přesvědčuji v tom, že loutku neutváří detailní řezba ani umělecká kvalita. Loutky přirozeně a ze své podstaty vyžadují drsnost a hravost, která je zakořeněná již v jejich historickém vývoji. Loutkové divadlo bylo dlouho záležitostí pouličních divadelníků a hospodských zábav.

Vypíchnout skutečnost, že hrabě Špork nemá sochu na Karlově mostě, a utvořit kolem ní dějovou zápletku nabízí jednak absurdní, ale především kontextový rozměr. Soubor zvládl během pár dní nazkoušet tvar, který má v rámci Kuksu i festivalu své místo. Inscenace však ztroskotává na temporytmu, který se namísto toho, aby využil svůj dynamický komediální potenciál, neskutečně vleče. Celé pojetí a stylizace do kočovných divadelníků totiž právě k rytmické a komické práci navádí. Jakási pieta, která mimoděk vzniká, k tvaru nepatří ani tematicky, ani historicky.

Ema Šlechtová


PŘÁNÍ NA NITKÁCH

Kolegium hraběte Šporka Jaroměř


Režie a dramaturgie: Jarka Holasová a Matěj Kubina

Hrají: Matěj a Anežka Kubinovi


FOTO: Marianna Borecká