[[ WAR-IN-PROGRESS ]] FOR_REST

13.06.2019

Divadelný spolok Relikty hmyzu hľadá spôsob ako pojednávať o rusko-ukrainskom konflikte sužujúcom Doneckú panvu. Môžeme vôbec spoza ukrainských hraníc vypovedať v tejto súvislosti niečo relevantné? Performance aplikuje postupy objektového divadla a práce s loutkou. Jednotiacim princípom scénického tvaru je live-cinema.

Divák sa ocitá v priestore rušiacom delenie na hľadisko a javisko. Uprostred šera neveľkej miestnosti nachádza niekoľko metrový uzatvorený kváder. Dve celoplošné projekcie prenášajú na steny zábery z útrob zatemneného objektu. Postupne objavujeme malé priezory umožňujúce vhľad do diania pod povrchom. Dve zahalené postavy obsluhujú prenosné kamery a rozohrávajú rozličné objektové a loutkové akcie na obrovskej stolnej makete predstavujúcej snímaný fikčný svet. Tá vyobrazuje akúsi modifikáciu vojnového frontu, zdevastovaných obydlí, atrofovanej prírody či niekoľkých ďalších priestorov. Divák, v zvláštnej pozícii akéhosi pozorovateľa, prihliada skutočnému stavu vecí. Zaťiaľ čo za jeho chrbtom je projekciou sprostredkovávaný výrazne skreslený obraz skutočnosti, často chaotický či nelogický, ale najmä vytrhnutý z kontexu. Nelineárny charakter práce s vrstvením významu, či príbehovou rovinou navodzuje pocit dezinformovanosti súčasného medializovaného sveta a sprítomňuje nutnosť rekonštruovať pravdu po kúskoch ako skladačku -ale najmä podľa vlastného uváženia.

Inscenácia tematizuje politickú manipuláciu, stretávanie a prelínanie rôznych kontextov, ale hlavne proces medializácie a jeho dopad na formovanie verejnej mienky. Vytvoriť obraz, teda výsek skutočnosti, znamená filtrovať fakty. "Zobrazujem", respektíve subjektívne vyberám, čo chcem zobraziť.

Róbert Štefančík