Divadelný spolok Relikty hmyzu hľadá spôsob ako pojednávať o rusko-ukrainskom konflikte sužujúcom Doneckú panvu. Môžeme vôbec spoza ukrainských hraníc vypovedať v tejto súvislosti niečo relevantné? Performance aplikuje postupy objektového divadla a práce s loutkou. Jednotiacim princípom scénického tvaru je live-cinema.

Brilliant Being zpracovává archetypální konflikt dobra a zla, světla a temnoty, potažmo napětí mezi přírodou a technologií. Asociativně ztvárněné postavy se ocitají v iluzivním světleném prostoru, v němž jsou chvílemi zobrazovány konkrétní krajinné prvky (vesmír, vodopády, blesky či větvě) a jindy jsou promítány strohé linie a tvary připomínající...

OUTSIDE WITHIN

13.06.2019

V potemnělém ateliéru na DAMU se odehrává počin mimo divadelní konvence. Jde spíše o uměleckou instalaci souborů Rhian Morris & HKU z Utrechtu.

Sedni si na schody před galerii Rudolfina a zaposlouchej se. Co slyšíš? Auta, tramvaje, právě probíhající soutěž Pražská tyčka... Performeři z Mexika Carol Cervantes a Diego Cristian Saldaňa přinášejí do rušného prostoru, na základě konceptu Laury Martínez, tiché zvuky, které vyžadují diváckou soustředěnost a změnu percepce v konkrétním prostředí.

Po příchodu do zamlženého sálu ozářeného studeným světlem jsme upozorněni, že představení nemá být zakončeno potleskem - "this is not a clapping performance". Po krátké chvíli nám dochází z jakého důvodu. Samotná performance se pohybuje na pomezí experimentálního výzkumu, přednášky o fenoménu diváka a jeho role v divadelní struktuře. Stáváme se...

Třebaže jsme redakcí akce PQ Studio: Festival, musíme se zmínit i o našem velkém bratru, či poručníku, tedy Pražském Quadriennale, které probíhá paralelně na pražském Výstavišti. No - ne, že bychom přímo museli - my to děláme rádi!

FONG2

12.06.2019

Fong2 - inscenace, nebo performance? Název, který je přepisem kantonského znaku, podle anotace znamená rozmazaný, neostrý či nejasný. A je to přesně tento druh estetiky, kterou si tvůrci volí ke komunikaci. Nenabízí žádný konkrétnější klíč a spíše neustále rozostřují možnost jednoznačnějšího vnímání situací. Jedná se tedy o moment, v němž se...

OVERHEAR

12.06.2019

Kanadský divadelný spolok It's Not a Box Theatre demaskuje podstatu (nielen) pražského multikulturalizmu. Imerzívny sluchový experiment pre jedného diváka kombinuje prvky dokumentárneho divadla a participatívnych princípov.

Thajský divadelní soubor Lab5Soundwork + Natta přivezl do Divadla X10 svoji zvukovou instalaci Land Skin and Memory.